Werken op zondag: geen toeslag voor verkopers

Laatste update 03 april 2018 Leestijd: 2 min

In de cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven is bepaald dat in de regel op zondagen niet wordt gewerkt. Is het bedrijf op zondag open en wordt er wél gewerkt? Dan is een toeslag van 85% verschuldigd. Voor verkopers gelden andere regels. Voor hen geldt de toeslag niet.

Voor verkopers zijn de hoofdstukken van de cao waarin voorschriften worden gesteld over arbeidstijden, salarissen, toeslagen en overuren niet van toepassing. Dit is op grond van artikel 5 van de cao. Werkt een verkoper op zondag? Dan hoeft u dus geen toeslag te betalen.

Voor medewerkers van een tankstation, autowasbedrijf, rijwielstalling of autoverhuurbedrijf die onder de cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven vallen, geldt op grond van artikel 28 van de cao een andere zondagtoeslag (in de regel 35%, zie voor de precieze toeslag artikel 28).

Voor de cao Tankstations en Wasbedrijven is de zondag een normale werkdag. Er hoeft geen toeslag te worden betaald. Wel dient zondagwerk zoveel mogelijk door oproep- en hulpkrachten te worden uitgevoerd. Daarnaast dient de werkgever rekening te houden met de wensen van eventueel gewetensbezwaarde werknemers.

Voor werken op zondag is instemming van de individuele werknemer nodig. Dat staat in de Arbeidstijdenwet (artikel 5:6). Als een bedrijf de zondag als werkdag wil instellen, dan moet dat afgestemd worden met de OR of personeelsvertegenwoordiging. Daarnaast heeft de werknemer recht op minimaal 13 vrije zondagen per jaar.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring