Hoog rendement maar dalende dekkingsgraad

Laatste update 03 april 2018 Leestijd: 2 min

Het belegd vermogen van PMT nam in het eerste kwartaal sterk toe: van 58,5 miljard euro naar 65,2 miljard euro. PMT behaalde daarmee met 11,2% een zeer hoog totaal beleggingsrendement.

De actuele dekkingsgraad is op dit moment echter gedaald naar 97,8%. Dit is 5,2%-punt lager dan eind december 2014 (103%). PMT dient vanwege het dalen van de dekkingsgraad vóór 1 juli 2015 een nieuw herstelplan in bij DNB.

De stijging van de waarde van het belegd vermogen komt door de extreem lage en verder dalende marktrente. Ondanks dit zeer hoge rendement daalde naast de actuele dekkingsgraad ook de beleidsdekkingsgraad van 104,0% per 31 december 2014 naar 102,6%. De beleidsdekkingsgraad wordt vanaf 1 januari 2015 bepaald en is gebaseerd op de stand van de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De hoogte van de beleidsdekkingsgraad bepaalt onder meer of er een tekort is.

Voor 2015 verwacht Benne van Popta, voorzitter van PMT geen verbetering van de beleidsdekkingsgraad: “De voortdurende daling van de rente heeft negatieve gevolgen voor pensioenfondsen. De lage rente zorgt weliswaar voor een toename van het vermogen, maar betekent tegelijkertijd een verdere stijging van de verplichtingen. De beleidsdekkingsgraad gaat daardoor dalen in 2015. Onze gepensioneerden en werknemers maken zich zorgen over de hoogte van hun pensioen en over eventuele nieuwe kortingen. Verder wordt de geambieerde pensioenopbouw moeilijker realiseerbaar. Het ECB-beleid pakt daarmee zeer slecht uit voor de deelnemers van PMT. Een structureel herstel van de dekkingsgraad is met dit extreme ECB-beleid de komende twee jaar niet te verwachten.”

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring