Advies: teken bedrijfsprotocol vakbonden niet!

Laatste update 03 april 2018 Leestijd: 3 min

De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (cao MvT) zijn nog niet eens hervat en de bonden zijn al op “actie-pad” gegaan met een zogenaamd bedrijfsprotocol.

Als u een dergelijk protocol krijgt aangeboden ter ondertekening, dan is ons advies: ga daar dan niet op in. Teken niks. Verwijs de vakbonden naar BOVAG als de partij die voor u de onderhandelingen over de cao MvT voert.

Met dit bedrijfsprotocol proberen bonden met u een contract af te sluiten voor de arbeidsvoorwaarden in uw bedrijf nu er even geen cao MvT is. De bonden doen dit om de druk voor de cao-onderhandelingen MvT op te voeren en zo meer van hun eisen ingewilligd te krijgen.

Kostenpost

In het protocol staat onder andere een 3% loonstijging of 900 euro, nog meer inzetbaarheidsuren voor ouderen, een individueel opleidingsbudget per medewerker van 250 euro, nog meer regels over werktijden en een premie van 0,1% voor een vakbondsfonds. Tekenen van het protocol betekent dus dat u zichzelf opzadelt met een enorme kostenpost en meer regels. Teken een dergelijk contract dus niet. Dat is niet in het belang van uw bedrijf en het is niet in het belang van de sector. BOVAG zet in op een collectieve afspraak, met een voor iedereen gelijk speelveld.

Cao-onderhandelingen

BOVAG vindt deze handelwijze van de bonden ongepast. Als het aan BOVAG ligt worden de cao-onderhandelingen opnieuw gestart. De eerdere gesprekken over een nieuwe cao MvT waren in afwachting van het oordeel van de rechter over de pensioenpremieverdeling na de derde ronde stilgelegd. BOVAG blijft in de onderhandelingen inzetten op moderniseren en flexibiliseren van de cao MvT.

Vragen

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met BOVAG Ledenadvies: 030 6595 300.
Voor iedereen die zich bezighoudt met personeelszaken bij BOVAG-bedrijven is er de nieuwsbrief Werkgeverszaken. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.

Zie ook de eerdere berichtgeving van BOVAG over dit onderwerp:

> Houd reservering inzake pensioenpremieverdeling aan
> Blijf de 'oude' pensioenpremieverdeling gebruiken
> Hof stelt BOVAG in gelijk in zaak over verdeling pensioenpremie
> Gebruik vakbondsbezoek om werkgeversstandpunt te verduidelijken

 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring